Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3t )

zyn Krooft by vervolg daar van inoeften verftooken blyven.

Want offchoon in den ftrikften zin genoomen het laatfte wettig Mansoir ten grave daalde , zoo was echter, by aldien Reinoud de III. zynen baftaard Zoon Reinoud van Bolswaerd hadde gewettigd en hy de volle Wapenen van Brederode uit dien hoofde hadde gevoerd (zoo als men voorgeeft uit zeker monument, hangende tot Leksmond, te hebben plaats gehad) het voorfz. Geflacht van Brederode niet ten eenenmaal geeindigt, veel min had men het voorfz. Wapen, zoo als het daar gebrooken wierd, aan anderen te voeren kunnen disputeeren, wyl in voorfz. geval het zelve in den wettiggeprocreerden Kleinzoon van voorfz. Reinoud zoude hebben blyven voordduuren.

Want alhoewel gewettigden Zoonen het voeren der volle Wapenen niet toekwam, naar het gebruik ter dier tyden, zoo is het echter niet te vermoeden, dat by aldien door voorfz. wettiging Reinoud van Bolswaard het voorrecht ontvangen had, om het volle Wapen der Brederodens te voeren, deszelfs Kleinzoon zoude geduld, ofte ten minften zich niet verzet

heb-

Sluiten