Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE,

Waar naar de Bode van Oost-

YsSELMONDE Zich Zül ntOC-

ten gedragen. Art. i.

De Bode zal ingevolge het Reglement van regime voor Oost-Ysfelmonde, Bode zyn van alle de Collegiën tot het plaatfelyk beftuur behoorende.

Art. i.

En zoo alle Vergaderingen der Municipaliteit of Collegiën moeten bywoonen en waarnemen.

Art. 3.

Denzelve zal een kwartier uurs voor ieder te houden Vergadering ten huize van den Prefident en Secretaris moeten komen, om de papieren &c. aftehalen welke tot de Vergadering noodig zyn.

Art. 4.

De Bode zal zoo dra het bepaalde uur der Vergadering daar is, de Zandlooper keeren, en dat wel zoo precies als doenlyk Ss, zullende dezelve, in deze op zyn woord worden gelooft.

A

Art.

Sluiten