Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TQ E~W T ZN G

aan

DE HEEREN LEDEN,

van het

TOONEELMINNEND GENOOTSCHAP

onder de zinspreuk:

UTILE ET AMUSANT,

Gevtstigt binnen Amfteldam,

t Gy!

die fteeds getrouw een nutte kunst helpt fchragen, En door uw vlyt alöm vermeêrt. Gy die Tooneelkunde al uw zorg hebt opgedragen;

Wier Kunstroem men zo hoog waardeert, ó Mannen wyd vermaart!- Apollo's voedsterzoonen!

Die aan het; kunsten kwekend y.! Uw' noesten arbeid ftaag met Lauwren zaagt bekroonen,

Duld, dat ik U dit Treurspel wy'J Schenk, Schenk het 't fierzel uwer gaven. ■

Schoon zwak in Pcëzy en taal: Uw heuschheid zal 't weldra verbetren en befchaven.

Ts Hoop op uw vriendelyk onthaal.

Aa Eü:

Sluiten