Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sis

NAAMLYST va

n

G.

Gedenfchriften betreffende de Tur ken en Tartaaren, door den Ba rón d3 tott. Bladz. 483"

Genade, (de veelvermoogende kragt van Gods) en waarheid. in de bekeering van een Fransch Edelman. . . 256

Geneeskundige Staatsregeling, ii. Deel, door j. p. fra&k. 285

Gefchiedkundige ÖpbeïÖeingeh omtrend het Edict van Nantes,

doüf ƒ. de rulhiere. .

cor.Dwifz (s.) over de kennis; der gal. , . . 51

H.

Hazüit , Cornsz.. (j). Kinderpügt en Zinnebeelden. . 257

Hemert (p. van) Derde brief aan boNnst. . . 25

ÏLsnnert q. f.) Uitgelezene Verhandelingen der Berlynfche Maat(c"happy, V. Deel. . 34?

Hennings , (j. c.) over de droomen en flaapwandtelaaren. 42

Henry en starcke, letterlyka en praktikaaïe verklaaring vari Ezecbie!. : . . U4

' der Openbaaring van

Johanrics. . . '114

HnRDÈ'r (.T-c-) over de Hebreeuwfche poëzy. ■ . 66, 147

Historie der Reformatie, Derde Druk,, door o. brandt. . 365

ÖöFstiDE , (p.) 's Lands pylaaren vast gemaakt,, enz. enz. 515

——— Vervolg'der voorige Apologien, enz. enz. . ibih l.

Jansen-, (w. x.) de Pelagra, mor . bo in Uucaiu Mediolanenfi en dem'o. . . lÜ Iets uithetgodlyk bybellicht.enz

K.

Kai.d-xcach, (t.) mvne leedigi Uuren, 1 Deel. " . 38'

Kasvk',eyn(i.p.) CurolinavanlCer burg, toneelfpcl. . 25:

Kasteleyn (j. p.) Aanmerkingen 'op de beoordeeling van den Reeën fen t. . .. Bladz, si4

Kasteleyn (j. p.) Aanmerkingen 'op de beoordeeling van den Reeën fen t. . _ .. Bladz, 514

-'linderpligf en Zinnebeelden, door j. hazeu, Cxoon. . 257 Ii.in'.t.nherg, (j. van Nuys) de Bybel door beknopte uitbreidingen en ophelderingen verklaard, XVI, XVII, XVIII Deel. 255.

■ Oratio

funebris in obitum p. curtenii.

1 405

Kuipers koimans (dirk) , de Armoede, klaagend zangfpel. 245 L.

Laudatio c. a. dukeri , Interpre: te c. saxio. . . 457 Leven en Regeering van Frederik | den II, door de nina. 452 iLotje en Daphne, door f. j.win> ! ter tromp. • • 248 ;Low (j.) Leerrede over de natuur ! der waare dankbaarheid. 510 ; Ludeman (j. c.) Triumphzaal van I Aftrologifche voorzeggingen.258 | M. .Maagd (de) van Orleans, Eerfte ! "Stuk. . . 392 |Meerman, (j.) Berichten omtrend Groot-Brittannien en Ierland.

. 261

:i Mercier , (d'arnaud en) zedelyke | verhaalen, Xi. Deel. . 250 jMetzlar, (j. c.) Bedeftonden gei houden te Batavia. . 402 SMoriz, of de gevallen van Lemi berg, door f. schülz. . 247 N.

Nieuwland , (p.) Gedichten 375

Nina, (de) Leven en Regeering van Frederik den II. . 452

Nomsz, (j.) Numa Pompilius, in nederduitfche vaerzen overgebragt. . . 242

— Maurits van Nasfau, heldendicht. . . .387 ! Numa pompilius, feco-.id Rot -de 1 Rome, por m. of. florian. 221

—— vertaald door

; j. jjomsz. - . 2.L2

Nu-

Sluiten