Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

het vertalen veele verdienden heeft j en veel nut heeft gedaan; zo veel te verwaander, om dat gijl* niet eens hebt aangetoond, hoe dan die bedenkelijke plaats moest vertaald worden; waar van' gijl. toen voorzichtiger , uwe handen wel hebt t'huis gehouden. De Recensent bleef dan na eenige Nummers agter, en men vernam niets van dat gefchrift, dan dat de Schrijvers met dit hun werk waren uitgefc heiden.

Dog eenigen tijd daar na is dit Maandwerk wederom opgevat , het zij door dezelfde , het zij door andere , het zij gedeeltelijk dezelfde, gedeeltelijk andere Schrijvers. Men moet erkennen, dat Tijdfchriften, in welke de dagelijks in ons Vaderland uitkomende Werken onzijdig en kundig beoordeeld worden, zeer nuttig en noodzakelijk zijn; dat het noodig is , dat er meer diergelijke fchriften uitkomen , om dat één zodanig Maandfchrift alleen niet in ftaat is om alles aftedoen; dat wij in dit opzicht verpligting hebben aan zodanige Geleerden , welke tot zulk nuttig oogmerk willen medewerken. Maar het is te gelijk waar , dat in de Schrijvers van zodanige Beoordeelingen veel vereischt wordt; niet alleen veel onzijdigheid omtrend de Werken zei ven, die zij beoordeeten , zodat in geen aanmerking moet worden genomen, uit welke A 3 hoek

Sluiten