Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 527 )

eer bewaren, ende de gewoonlijcke TorfTen en Suycker geven foude, en dat'men daer en boven mijn Heere den Praefident foude moren toevoegen een Ame Wijns.

Eodem , is op het aengeven van die van Delft, roerende dat men behoorde een Regifter te maecken van alle de Privilegiën, het ghemeene Landt toucherende; is eendrachtelijck gerefolveert , dat elcke Stede van de Privilegiën van de Landen onder haer wefende , Gopie foude doen maken, ende de felve doen leveren in handen van den Advocaet, Huygh van den Eynden ende de Milde, omme by henlieden de felve geregiftreert te moren werden, ende het felve Regifter geleydt0te werden in een Kifte, die in het Kloofeer ofte elders, daer men het ordonneren foude, gefteldt fal werden , ende dat den Advocaet daer toe een Kifte foude doen maken.

Eo-

Eodem , is by de voornoemde Staten ter begeerte van Mr. Huygh van den Eynden , aen den Heere van Affendelft verfocht, dat den Griffier belaft foude werden , alfulcke Reeckeningen en Qaiohieren van de twee thienden, als in fijne handen gelevert zijn, weder te reftitueren in handen van den Advocaet , om weder by de andere Stucken in 's Landts Kifte, ftaende in het Kloofter geleydt te mogen werden, ten eynde de felve fecreet ghehouden mogen werden, het welcke den Heere van Affendelft belooft heeft hem te bevelen.

'54*Den uf,

Novemb.

Regifter te maken van alle de Privilegiënhet gemeene Landt toucherende.

Den Grip. fier belaft de Reeckeningen en Quohieren van de twee thienden te leveren in handen van den Advocaet.

Sluiten