is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 453 } oi?

tegens alle Exempten, als tegens den Grave 0 er' van Egmondt geftelt foude werden, uytgefondert alleen tegens die geene , die by Sententie bevonden fouden werden van Hollandt gefepareert te zijn , waer inne hoewel den Preefident fwarigheydt maeckte , mits daer van in de Aóte van confent niet gementioneert en was, foo is nochtans naderhandt de voorfz claufule de Staten geaccordeert, door dien dat by de Staten gefuftineert werde de refolutie fulcks genomen te zyn, ende dat de felve, overmidts fy met den Grave van Egmondt foo veel te doen hadden , geomitteert was uyt te dfucken, alle het felve breeder blijckende by de Aóte daer van , zijnde.

. Den 18. Oftober, 1553.

. Antwoor-

COo heeft den Advocaet de antwoorde op voorfzdö *r de voorfz Propofitie van de hondert duy- Propofifent guldens, de Majefteyt van de Kon. ger tie van daen, daer uyt latende de voorfz claufule, fjoüdert beroerende den Grave van Egmondt, welc- „ufdens, ke antwoorde de Majefteyt geaccepteert de Majêheeft, ende de Staten daer van bcdanckt, fteyt va» heeft mede belooft de Staten expeditie te ^e Kondoen hebben op de voorfchreve twee Re- gc acn' queften, foo beroerende de nieuwigheydt, by die van Antwerpen gepleeght , in het ftellen van een Waerdt; als aengaende den Impost by die van Groeningen geftelt op de Waren ende Koopmanfchappen, aldaer uyt den Lande van Hollandt gebracht, &e contra, daer op den Advocaet expeditie verfochte , hare Majefteyt de felve Requeften leverende.

F f 3 Eodem,