is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eodem, foo heeft den Pradidentde voorVan de noemde Staten verhaelt, dat hy in het vifinin^evan teren van de Antwoorde, ofte Aft e van deiiW confent niet en hadde gelet op de claufule poft van aldaer geftelt, van de Reeckeninge van den twee ten impoft van twee ten hondert de Staten te de "staten ^veren. dat oock het felve geen apparente leve-

tie en hadde, alfoo de Staten fouden fchryien. ven te willen weygeren, wes by * de * B] _ Reecken - Kamer van Brabandt , Finantie ' 4''ende anders , de Kon: gedaen was, ende dat oock wefen foude een wantrouwigheydt van de Staten tot hare Majefteyt; dat oock tot de vifitatie van de fêlve Reeckeninge veel tijdts foude nemen, overmidts de groote van dien welck de faecke verachteren foude, omme niet te mogen komen tot opfchryvinge, naer dat hare Majefteyt te vreeden was de Staten, ofte hare Gecommitteerden verthooninge te doen van de voorfz Reeckeninge, ende dat fulcks de claufule, by de Staten gealtereert foude werden, omme in 't difpofitif van de Aéte te ftellen.

Antwoor- Waer op de voornoemde Gedeputeerden de van de naer voorgaende communicatie den negenStaten op benden gehouden, den voornoemde Praiistende' dent voor antwoorde gegeven hebben, dat Articulen.fy niet en vermochten te muteren de fubftantie van het confent, maer defelve in wefen blyvende die wel wat modificeren, fulcks fy gedaen hebben , verklaerde te vreeden te wefen, dat hen alleen vertoont foude werden de reeckeninge generael, omme hare Gecommitteerden daer van openinge,

vi-