Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1554 ( 522 )

den 28.

Augufti. omme te hebben van de Edelen eenige verklaringe, hoe men de voorfchreve vijftigh duyfent guldens foude mogen vinden , omme beter rapport te mogen doen: Soo hebben de voornoemde Edelen uytgeflagen, dat men op de voorfchreve conditiën foude mogen accorderen de fomme van twee hondert duyfent guldens, ende dat de eene vijftigh duyfent guldens fouden ge-employeert werden tot furniffement van de voorfchreve refterende vijftigh duyfent guldens, mits welcken de voorfz Gedeputeerden van de Steden daer op rapport genomen , en aengenomen hebben weder in de Herberge te wefen den tweeden van de toekomende maendt van September.

dertienC Eodem, op het aengeven van den Heere hondert van Affendelft, dat mijn Heere den Stadtguidens houder, om te contenteren Jacob Marfeys, by den Uyt Schotlandt, ter caufe van de fchaden der ^e"" hem geleden , hem hadde moeten uyteyfcht. reycken drie en twintigh hondert guldens , welcke penningen fijne E. niet in meenin* BI. 25. ge * was daer inne te fchieten, hadde daeromme foo veel gedaen, dat de gemeene Reeders ende VilTchers hen toegefeydt hadden te reftitueren thien hondert van de fomme voornoemt, verfoeckende dat de Staten hen fouden willen doen hebben rembourfement van de refterende dertien hondert guldens, hebben de voorfz Gedeputeerden rapport genomen tot den voorfz derden September.

Eodem,

Sluiten