Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( $2? ) '1554.

«en 4.

fölveert geen laft te hebben, omme'op de Septeinfej voorfchreve Propofitie van twee hondert de petitie duyfent guldens eenigh confent te dragen, ^"j^6 ten ware den Impoft van twee ten hondert duyfent met 'er daedt, ende effèftivelijck af ware , ponden, oock fonder eenige opfchryvinge fulcks by de Majefteyt van de Koninginne over langen tijdt belooft ende toegefeydt is; dat ook voor al een bequaem middel behoorde geadvifeert te werden , hoe men de pretenfe Exempten foude conftringeren tot betalinge van den thienden penningh, ende by wat middel men de'fomme van 29000 guldens, refterende op het voorgaende confent, foude mogen vinden.

Het felve gedaen ende volkomen zynde, verklaerden die van Dordrecht en Amfterdam , hen conform te maken met de voorfz opinie van de Edelen den 28 Augufti genomen.

Die van Haerlem verklaerden laft te hebben, de voorfchreve hondert en vijftigh duyfent guldens te vinden by de Schiltalen, mits genietende fulcken gratie, als fy genieten in de ordinaris Beede, ende dat de felve gratie by de Margentalen gevonden foude werden, dat fcheenen dat fy wel laft fouden gekrygen, om hen conform te ma1 ken met de Edelen, die van Dordregt en Amfterdam.

Die van Delft feyden, dat foo verre de andere Gedeputeerden daer toe wilden verftaen, het bequaemfte ende gelijckfte middel foude wefen, de hondert en vijftigh duyfent guldens te vinden by de Schotponden,

pont

Sluiten