Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo. Maert. Pag. 13-

•Beroerende het voordellen van de Thollenaers vander Veere, Gornichem ende Heufden.

Proteftatie van den Grave van Egmont.

Geen ver volg te doen vanin ie houden de portie van die van Wyck.

Op

C 30 )

tJEroerende het voorftellen van den Tollenaer vander Veere, fuftinerende, dat alfoo de voeringe van de Bootfgefellen niet en foude vry wefen, h felve alle de Goederen van de Koopluyden onvry foude maken; van gelyken ook beroerende 't voorftellen van de Tollenaers van Gornichem en Heufden, die fuftineren willen, dat alle de Goederen, komende van beneden de hooghfte Marckt, fouden onvrye wefen, daer van op de voorgaende Vergaderinge rapport genomen was; Is gerefolveert, dat de Steden ende Vlecken van Hollandt , die defe nieuwigheydt by de voorfz Tollenaren gedaen werdt, proces jegens henluyden fullen inftitueren tot koften van den Lande , uytgefondert dat die van Dordrecht namen op 't point van de Thollenaren van Gornichem ende Heufden rapport tot de naefte Vergaderinge.

TS de faecke, beroerende de voorfz protefta1 tie, van wegen den Heere van Egmont gedaen, noch by de Staten in deliberatie gehouden.

TS mede gefeydt, niet van noden te wefen te conditioneren, dat men inne foude houden 't geene daer die van Wyck reftitutie af begeeren, alfoo daer inne voorlien fal wefen, mits hebbende gelycke ade, beroerende de geene die exemptie ende vrydom pretenderen, als op de voorgaende confenten geaccordeert is.

Sluiten