Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 >

Marge, in hare Requefte gementioneert, ende voorts hoe veel Margentalen in de voorfz Hoogeveen gelegen zyn; van gelycken oock fpecificatie van de Margentalen, gelegen omtrent de Hoogeveen, die fy feggen oock noyt yet gegeven te hebben in eenige ommeflagen, volgende 't inhouden van haer eerfte Requefte, omme, al gefien alfdan geordonneertte werden foo 't behooren fal, welck appoinctement den Advocaet oock op hare Requefte geftelt heeft.

(~)P de Requefte van den Heere vanLyngy, v^ daer by hy prefenteert te betalen drié ftuyvers op de Marge van" fyne Landen, in fyn voorfchreve Venuencourt gementioneert, mits dat hem afgekort fullen werden veertien Margen, de welcke in den jaare 1553.zyn onvruchtbaer geworden, is voor Refolutie gefeyt, dat men verfoecken fal aen Jooft Jacobfz, Procureur , Copie van de metinge ende atteftatie van den gefworen Lantmeeter gedaen, daer van in 't felve Venuencourt mentie gemaect werdt, omme, die gefien, alfdan verder gedifponeert te werden.

Q\V de Requefte van den Griffier van de Leenen, daer by hy verfoeckt fekere recompenfe van de diligentie, by hem gedaen in 't doorfoecken van de Regifteren van Hollandt, omme te doen maken fekere copien, notelyck wefende in de proceffen, die fyluyden hangende hebben voor den Grooten Rade jegens den Prince van Orange ende den Grave van Hornes, ende de felve de Staten gelevert te hebC 3 ben;

5. April. Pag. 16.

Requefte van den Heere van Lyngy.

Requefte

van den Griffier van den- Leenaove.

Sluiten