is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 112 )

S.Sept.

nev srr?

ofte andere gepriviligeerde Perfonen, fullen hen daer van korten den Tienden penningh, de welcke de voorfz Kercken , wettelyck daer van docerende, weder gereftitueert fal werden by den Ontfanger Generael, ofte particulier van de Steden daer omtrent gelegen , ende dat om te fchuwen alle frauden.

Op 't feite Art. is gerefolveert, dat de Pagters fullen den Tienden penning betalen van den Landen, Tienden, Viifcheryen ende anders dat voorts verhuyrt wert, fulcks als fy 't verhuyren, ende niet als fy 't gehuyrt hebben.

Op 't fevende ende achtfte Art. is gerefolveert, dat alfoo de fes groote Steden hare Quohieren van den Tienden penningh gelevert hebben den Ontfanger, ofte gereedt zyn te leveren, foo fullen die van den Hage mede van gelycken hare Quohieren overleveren.

Op de twee laetfte Articulen is gerefolveert , dat aengaende de waerde van de Lauden, de Landtluyden toebehoorende, laten hen duncken de voorfz Staten, dat by de Regeerders van de ' Steden, naeft de felve Landen gelegen , informatie van de waerde van dien genomen fal werden, daer toe elcks in den fynen fal mogen nemen drie Perfonen, niet fuspeét, de natuyre ende waerde van de felve Landen kennelyck zynde, die oock by het gemeene Landt fullen werden betaeldt tot twintigh ftuyvers 's daegs, des fullen de voorfz Steden voor defe reyfe alleenlyck

doen