is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nopende de confirmatie van eenige fa« ken, by de Keyf. Maj. te vervolgen.

Van de fucceflïe indien den: Kon.quam te fterven voor de K.. M."

Te fpreken. dievanBrabandtende:Vlaende-1 1 ren nopende de voorfchrevefucceflïe.

Niet te vermanen van' de voorfz 1 fwarigbèydt van j defucceffie < éü anders. '

1

.. ', i I

P R 2E-

C )

A Engaende 't geene wes by de Keyferlycke Majefteyt gedaen is zedert de huldihge van ien Koning, dunkt hen dat men daer op fal met die van Zeelandt begeeren 't advis van den Stadthouder, om te weten of men fal vervolgen confirmatie van die van den Koningh.

YTAn gelycken oock beroerende de fwarigheydt, die- 'er foude ' mogen vallen in de 'uccelfie van defe Landen , foo verre de Koling quame te oyerlyden voor de Keyferlycke Majefteyt, fyneii Vader.

FIAt mén evenwel fal ondervragen die' van Brabandt ende Vlaenderert, omme te weien , of fy in 't geene wes voorfz' is gelyckè 'warjgheydt maken, omme, dat wetende, dan /ports gedaen te werden'nacr'béhooren.

F\E Voorfz Staten gehoort hebbende 't rapport van den Advocaet, 'die met die van /laenderen gefproocken hadde, de welcke geen warigheydt en maken nopende de voorfz Poinc:en , hebben oock op den Achttienden Ocfober f555- van advis geweeft, daer van myn Heee den Stadthouder niet te vermanen, te meer-, Jfoo in 't doen-fijn E. dié' reverentie, die van Zeelandt, die eeift defe fwarigheden gemoveertr tadden, mede by den Stadthouder wefende , Ifdoen daer van niet en vermaenden.