Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 242 )

'5pf!' AEngaende de Rente van tnegentigh guldens, Aen aénde d*e Heere van Armuyden, als ErfgedeRemerinaeni van den Heere van Praet, op hetgemeevan den ne Landt van Hollandt fpreeckende heeft, ter Heere van lolfe den penningh twaelf, is by de voorfz StaArmuyden.ten gerefolveert, dat foo verre den Ontfanger van het gemeene Landt met den Heere van Armuyden fulcks meende te handelen, dat hytot de .loffinge van de felve Rente foude willen verftaen , midts entfangende tien duyfent guldens, dat hy met den voorfz Heer van Armuyden. dies aengaende negotiere; maer in gevalle den voorfz Heere van Armuyden niet en foude willen quytfchelden dan duyfent guldens , dat geen oirbaer en ware groote moeyte te doen, omme de loffinge van de voorfz Renten te vervolgen.

Remon- TS op het verfoeck, van wegen de Ingelanden fmen «? ende Geël'fden t gelegen onder de Zype, gedaen by dedaen » daer bv fy begeeren by diverlfe middeIngeiandenlen ende redenen, by hem geallegeert, dat de ende Ge - Staten henluyden fouden willen affifteren, ten erfden, eynde fyluyden tegens de Bedyckers van de ondwde type ontfangen fouden mogen werden in JuftiZyp. tie, ende dat de faecke binnen de Provincie van Hollandt beleydt ende getermineert foude mogen werden, volgende 't Privilegie van den Lande van Hollandt, ofte dat ten minften de voorfz Staten henluyden fouden willen behulpelyck wefen , dat fy fouden mogen krygen Commiffariffen, omme hen te informeren op de Articulen, by henluyden by gefchrifte geftelt; hebben de voorfz Staten voor Refolutie verklaert,

Sluiten