Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 243 )

fcl'aert, dat foo verre fy te vreden zyri , dat fy i&A iienluyden haer naem verkenen, ten eynde fy a7iFe^ in juftitie ontfangen mogen werden ende de faecke binnen de Provincie gedirigeert werde j dat fy te vreden zyn tot dien fine haer naem te verkenen, tot confervatie van 't Privilegie van het gemeen , maer foo verre fy fouden begeeren affiftentie, omme te hebben Commilfarilfen ■ten fine als vooren, dat, hebbende haer middelen ende verfoeck by gefchrifte, daer op fou- , den moeten nemen rapport, dan lieten hert duncken , dat 't voorfz laetfte verfoeck genoegh fcheen tè contrariëren 't eerfte, ende dat fyluyden tot 't felve affiftentie doende, genoegh fouden confenteren in de evocatie van de voorfz faecke.

ÏS mede gehoort ende gefloten de Reeckenirt- Reeëfcëgen van de Collecteurs van den Impoft bin- ningen van hen de Steden van Dordrecht, ende by de Ge- ^ur^°!^c" committeerden van de Staten onderteyckent. dTn impoft

tot Oordi's by den Advocaet, beroerende de Cautie recht.

van Coebel, rapport gedaen, dat de felve Cautie binnen twee ofte drie dagen gereedt fal we- s fem

TS mede verklaert, dat den Ontfanger Coebel Dat des voor de expiratie van den tydt van betalin- q"^8"e ge tot Antwerpen de Koopluyden van de veer- n^piuy.e tigh duyfent guldens .fal contenteren* dentotAnt-

werpen fal cementeren.

Q a Aefi-

Sluiten