is toegevoegd aan je favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 452 }

5. Nov.

Kortinge van't fevei en veertighftedeevoor de drie Perfo nagien.

Nieman den t'accorderengelycke ex emptie ,al de driePer fonagien, fonder de Staten te hooren.

Aéte van niet te abo-, leren de proceffen ,: by de Sta-; ten teinftitueren.

Is

TS mede gerefolveert by de voorfz Staten, dat de Majefteyt henluyden fal leveren Acfe van | te korten in toekomende tyden het feven en ' veertighfte deel van de drie Perfonagien, voli gende de liquidatie, ende te fien of men Copie 'van den Heere van Affendelf foude mogen ge-krygen van de Miffive by, den Koningh aen hem gefchreven , beroerende de voorfchreve kortinge.

'T"\At men mede fal vervolgen Acfé, dat fyne ^ -Majefteyt nieraanden van de andere Exempten eenige gratie fal accorderen, fonder de \ Staten by train van Juftitie daer op gehoort te • wefen, volgende het verfoeck van de Inftructie;.dan in gevalle fyne Majefteyt het felve niet en foude willen accorderen, alsdan fullen de Gedeputeerden , boven reyfende, laft hebben , Omme. te confentef en, dat 't felve by fyne Majefteyt niet gefchieden en fal, fonder de Staten .by fyne Majefteyt daer op gehoort te wefen, foo fyne Majefteyt, de Staten daer op gehoort hebbende, alsdan npch doen mach dat fyne Majefteyt gelieft, ende mitsdien fyne handt daer door niet geflooten en werdt.

DAt men mede fal verfoecken Acte, dat de Staten toegefeydt is by de Appoftille van riet te aboleren ofte in ftaet te houden de pro:effen, die in de toekomende tyden jegens de roorfz drie Perfonagien by henluyden geinfti•ueert fullen werden.