is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 454 >

I5S«.

e. Nov.

Den

vyftigh ponden voor 't cours van de Renten, verkocht op het Landt van Hollandt,genomen by eftimatie op honderten tien ponden van veertigh grooten 's jaers, ende dat voor het tvvintighfte deel van de felve fomme voor een Jaer, alsdan den eerften termyn gevallen fal zyn , belopende vyf duyfent vyf hondert ponden , ende voor 't veertighffe deel van defelve fomme voor een ander Jaer, alsdan den tweeden ende laetften termyn verfchenen fal wefen, beloopende twee duyfent acht hondert vyftigh ponden , maken t'famen de voorfz acht duyfent twee hondert vyftigh ponden, geaccordeert de fomme van drje. hondert twintigh duyfent ponden tot veertig grooten Vlaems 't pondt, te betalen de eene helft in de maendt van Mey anno 1557. naeftkomende, ende de andere helft in de maendt van Mey anno 1558. daer aen volgende , ende dat loopendts geldts, fulcks als ten dage van de betalinge binnen den Lande van Hollandt in KoopmansBeurfe gaen fal. Die van Haerlem ende Leyden hoopten fulck rapport te doen, dat fy hen met de anderen conform fouden maecken; ende hebben alle de Gedeputeerden gefamentlyck verklaert, dat fy by defe Refolutie perfifteren, fonder eenige verdere laft te openen, ende is voorts het felve Confent gedragen by de redenen en onder de conditiën, in de aft e van de antwoordt en acceptatie breeder geinfereert.