is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*55*7. Nov.

Vifiiaiie vandeActe vanconfent.

Inftrudie, dienende tot volko men verftantvan de liquidatie. Pag. 98.

i

-i » < ( (

i 456" )

|S de Acte van confent gevifiteert, ende na voorgaende correctie gefeydt de felve fulcks over te geven.

JS mede gerefolveert dat 'er'Inftructie gemaeckt fal werden, om ten vollen te verftaen de fwarigheden van den ftaet van liquidatie, beroerende de ende andere poincten, die, makende den voorfz ftaet, gevallen zyn, □mme te hebben volkomen. Inftrucf ie, dat

van die van de Financie, boven konende, te wederleggen, dan die van Delf heen-hen duncken, dat, omme het voorfz debat :e mogen bèquamelyck doen, oirbaer ware, dat le voorfz Gecommitteerden, geweeft hebbende >p de liqdidatie, hen mede boven vonden, enIe lullen, omme het felve te doen, hen alhier ie Staten vinden op morgen ten half achten >recife.

DatdePlacaten geexpedieertfoudehmogeii werden, ilihoudende interdictievan 't uytvoeren vaü het Koorn.

JS op 't verfoeck, by de Staten gedaen aen den Heere van Affendelf, ten eynde:hy by den Stadthouder foude doen vergaderen die van den Rade, omme te refolveren dat 'er Placaten fouden mogen geëxpedieert werden,. houdende interdictie van 't uytvoeren van 't Koorn voor den tydt van drie weken ofte een Maendt, overmits de groote ryfinge van dien j als gekomen wefende tot feftigh goudt-guldens 't laft, ende dat middelertyden de Solders gevifiteert fouden werden , wat Koorn in de Landen van Hollandt noch mochte wefen, heeft den voorfz Heere van Affendelf, na voorgaende vergaderinge van den Rade, de Staten voor antwoordt gegeven,

dat