Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557-' Den io. Maerc.

*BI.i3.

( 32 )

die van Hollandt ende andere , die de felve faecke foude mogen toucheren , breeder te communiceren ; dat evenwel den voorfz Marckgrave by de voorfz Miffive belaft wierde, middelertyde * eenige provifie te doen tot defenfie van de Noordt-Zee; dat ook van wegen de Koninghlijcke Majefteyt fekere Gedeputeerden afgevaerdight waren aen den Koningh van Denemarcken, ten eynde fyne G. tot verfekertheydt van de Ooftenfche Zee , mede eenige Schepen van Oorloge foude gelieven te equiperen, de welcke nae hy verftaen hadde, aireede oock fekere Schepen van Oorloge toegeruft hadde, hadde van gelijcken fyne Majefteyt met eenige Gedeputeerden van Lubeck ende andere Hanzee-Steden, te Hove geweeft hebbende, fulcks gehandelt, dat de felve fyne Majefteyt toegefeydt hadden , gelijcke toeruftinge te willen doen ; dat men infgelijcks fekerlijck verhoopte dat die van Engelandt hen met de Koninghlijcke Majefteyt fouden voegen tegens de Francoifen, ende dat tot dien eynde, ende omme 't felve te mogen effectueren , fyne Majefteyt tegenwoordighlijck naer Engelandt overtoogh, ende dat, hebbende de Alliantie van de felve Engelfchen , de Zee (met hulpe van Godt) tegens de Francoifen genoegh geveylight foude wefen, dan de verfochte Equipage van Schepen van Oorloge te willen brengen tot lafte van den gemeenen Lande van herwaerts over, en dochte hem alfnu niet practicabel

Sluiten