is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557Den 16, en 26. April.

•BI. 37.

Van de JVliiïïven endeBületten, aengaende de verpachtinge van den Irnpolr.

Van de weygeringe van die van den Hage tot de afliftentie van de Verpachtinge van den Impolt.

( 94 )

De Stede van Vlaerdingen werdt bedient op Rekeninge.

Gouda 2120

Schoonhoven werdt bedient op Rekeninge.

Heuckelum - 30

Afperen. Woudrichem. Yffelfteyn. Leerdam.

* T^En voorfz dage foo zijn by den Advocaet in alle de Steden van Hollandt gefonden Mifliven ende Biljetten , beroerende de verpachtinge van den Impoft conform de Mifliven ende Billetten , aen henluyden gefonden in Maert 1556.

Den 26. April 1557.

TJEer Arent van Duvenvoirde , Ridder * x Huych de Groot, Burgermeefter van Delf, ende Quirnn Allertfz, Schepen van Leyden, als gecommitteert by de Staten tot de Verpachtinge van den Impoft over 't quartier van Rhijnlandt ende Delflandt, verfocht hebbende aen den Schout ende Gerechte van den Hage afliftentie , omme te verpachten den Impoft van de Wijnen ende Bieren binnen den Hage voor den toekomenden Jare van 1557, vólgende de Ordonnantie by de Staten daer op gemaeckt; ende naedien den voorfz Schouten Gerechte henluyden geweygert hadde de voorfz afliftentie te doen , overmidts feker Articul, b -roerende die van Scheveningen, in de voorfz Ordonnantie geftelt, foo hebben de voor-

fchre-