is toegevoegd aan je favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557Deu 28; Julii, ■ van fekere Ordonnantie op 't ftuck van dejiiftiüe.

Rapport van de Ordonnantiecp de Colleftatie van het Margengeldt in de plaetfe van den Impoft.

Dagh genomen , omme te hooren Coebels Rekeninge.

*B1.73.

Verfoeck te doeu, dat onder

( )

tie y foo zyn gecommitteert geweeft, omme de voorfz Inftru&ie te doorfien , ende by gefchrifte te ftellen het geene dat daer en boven tot vorderinge. ende expeditie van'de Juftitie foude mogen dienen , de Mrs. Cornelis van Hogelandc , Adriaen van Leyden, Jacob de Milde ende Adriaen Sandelijn, omme teghens de naefte Daghvaert,, die wefen 'fal den vierden Augufti toekomende , gevifitccrt te werden, ende daer op eyndelijck gedifponeert.

BY Mrs. Jacob vander Duyn \ Adriaen van Leyden, Jacob de Milde ende. den Advocaet rapport gedaen zynde van de ,geconciT pieerde Ordonnantie op het collecteren van 't Margen-geldt tegens den Impoft in de Steden, ende de felve henluyden voorgelefen zijnde, hebben de Gedeputeerden van de Steden daer van begeert Copie , omme die te vifiteren, ende dat t'adderen, indien fy bevinden fulks van noden te zyn, ende haer antwoort in te brengen den voorfz vierden Augufti,

DE voorfchreve Gedeputeerden hebben te, ghens der vierden dagh Augufti aengenomen hare Gedeputeerden hier te fchicken, omme te procederen tot hooringe ende fluy.tinge van Coebels Reeckeninghe, van wekken dagh den Advocaet den voorfchreven Coebel heeft geadverteert,

*TS bv de Staten gerefolveert, dat men , te * Hove komende, fal infifteren by't voor, gaende verfoeck by de Staten gedaen, dat onder het woordt van niet gehouden te weien

te