is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i»3 ) j

te lollen eenighe Aften, mede gecomprehen- J deert fullen wefen alle Sententien, foo wel | difinitief als interlocutoir , daer by voegende, ! dat die van Artois ende Vlaenderen , daer de Griffie mede verpacht wordt, partye niet gehouden is eenige Sententien te loffen.

TS mede gerefolveert, dat den Ontfanger -1- Coebel geen penningen ontfangen en fal van eenige Oolterfchen, tot koopinge van Renten op het gemeene Landt, foo lange hy binnen 's Landts Koopers fal weten te krijgen, ende dat omme te ontgaen de inconvenienten ende , moleftatie van arreft, die by, henluyden op de Onderfaten van Hollandt gedaen fouden mogen werden, indien fy precile op haer verfchijndagh geen betalinge en kregen, wacr van oock den Advocaet Coebel geadvertcert heeft.

üy den Advocaet rapport gedaen zynde van ■L' de informatie, by Dirck van Teylingen gedaen, op de meenightc ende waerde van de Margentalen van die vander Schellinck, van fijn advis ende anders; Soo is by de voorfchreve Staten gerefolveert, voor tweede Appoinftement op hare Requefte , daer by fy verfoecken vouwinge van acht ofte thien Mar gen tot een, voor Appoinftcmcnt te ftellen.

De Staten van Hollandt, gefien heb bende 't Quohier van de meenighte vai de Landen vander Schellinck , daer b; blijekt, dat hare Margentalen groot zyi acht hondert een en twintigh Margen c daer omtrent, midtfgaders 'tQuohjei'va M 4 d

1557-

)en 28.

ulif.

telen ge:ompreïendeercuilen ween alle sentenden.

Geen Oosterfcheneenige renten te verkoopen,foo lange binnen 's Lands Renten te gekrijgen zijn.

Requefte van die van der Schellinck, verfoeckendevouwinge van acht ofte thien Margen tot een.

1

J 1 f

e