Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ^45)

treden ; verfoeckende , in gevalle van proces al vooren, dat het felve tot koffen van den Lande beleydt fouden mogen werden, gelijck t'anderen tyde in gelijcke faecken by de .Staten geaccordeert is geweeft; foo is by de Staten gerefolveert, dat die vander Goude fullen recouvreren Certificatie van de Schippers, wat fy gewoon zyn te geven, varende voor by den Thol van Repelmonde, ende van ende oock Copie van de Ordonnantie, daer de Thollenaers hen op fonderen, omme, 't felve gefien , alfdan by de Staten gedifponeert te werden,. of 't voorfz Proces , by henluyden te inftitueren , tot koften van den Lande beleydt fal werden, dan niet.

TS gerefolveert, dat men vervolgh fal doen te Hove by de middelen by die van Amfterdam geallegeert, omme vry uyt te mogen voeren 't Koorn, dat van buyten in defe Landen gebracht werdt, wel verftaende, dat die van Amfterdam goede toefight fullen nemen, dat 'er niet foo veel uytgevoert en werde, dat defe Landen daer door gebreck fouden lijden, dan die van Dordrecht, Delf ende Leyden namen hier op rapport, ende hoopten dat hare Gedeputeerden, te Hove komende, laft fouden krijgen, om hen met de andere conform te maken.

TS gerefolveert te extendcren , hoe veel de ] A Schepen, toegeruft tot defenfie van de Vis- c fcherye, gekoft hebben, boven 't geene dat' dc Majefteyt, daer toe gegeven heeft, midts-v gaders wat 't Laftgeldt bedragen heeft zedert [ q 3 den

*557Den 7, tot den o. Odtober.

Vervolgh te doen, omme te hebben de wye uytroeringe/an de Greynen,

ï.vtenfiete

oen van e koften au de toejftingeau da

Sluiten