Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(34;

1559Ij 2. e«3, Febr.

Pag. 15.

Dat de Staten gelieven een Cornmiiïaris uyt den Raedt te doen by den Koningh ftellen , ende Commiflie verwerven om's Lands Reeckeningen te hooren , die den Ontfanger fal doen van de converfie van de Lijf-renten ; item , van den Impoft van den jare vijftien hondert feven en vijftig.

Item, van 't Tracjtement van den Thienden Penningh, indien "t felve ware gefuyvert.

De reeckeningen van tk drie hondert en twin-

Appojïille. Dit is gedaen ende is den Advocaet daer Acte afgelevert, ter relatie vanSchook, Penfionaris van Dordrecht; maer alfoo den Advocaet fieck is, dat d'eerfte die boven reyst 't felve fal folliciteren op Suys en Sasbout, Raden ordinaris, die best fal mogen vaceren.

Jppoftille. Hier toe zijn gecommitteert Mr. Gerrit Hendrickfz , Burgemeefter van Haerlem, ende Jan Dirck Herperfz , Burgemeefter van Delf, by den Ontfanger Coebel op morgen te gaen, ende te vragen wat hem hier van gebreeckt.

Appojlille. Den Ontfanger fal, hem

alfoo de Staten nootfaeckelijck penningen foecken.

Sluiten