is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24i )

de Septembre prochain, vous requirant n'y vou. . hir failler & vous employer de faire office de ion fubjecïs.

"Tl En elfden Augufti hebben de Staten van Hollandt, op de Petitie van Syne Majefteyt , den laetften Julii te vooren gedaen, hare antwoorde innegebracht, fop als die by gefchrifte gefteldt is; waer op hare Hoogheydt by monde van Tyfnack heeft doen feggen, dat fy verftaen hebbende defelve antwoorde die fy begeeren te hebben in gefchrifte, omme die te doen communiceren, ende als dan haregeliefte te doen verklaren; ende dat haer Hoogheyt wel verhoopt van 't voorige antwoordt, op de Propofitie aen de Staten van Hollandt in 't particulier gedaen, fouden evenwel het felve mede doen vifiteren, ende dan op alles antwoorde doen geven. .

"tl Ier nae volght geinfereert d'antwoorde die van wegen de Staten aen de Hertoginne van Parma is gedaen, op den elfden Augufti vyftien hondert negen en vyftigh,

"T\E Edelen en fes groote Steden van Hol^ landt, reprefenterende de Staten vanden felven Lande, gehoordt hebbende 't inhouden van de Propofitie, by Sijne Majefteyt aen de Generale Staten van den Lande van herwaerts over, op den laetften Junii laetftleden gedaen, daer by Syne voorfz Majefteyt verfoeckt, dat in de plaetfe van twee duyfent Paerden, die by de voorfz GeneVI. Deel. q »-

i55*

Antwoorde van de Staten van Hollandt op de Petititie vanSyoe Majefteyt.

Antwoorde van de Staten aen de Hertoginne van .*arma gedaen.^

Pag. 1114,