Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 530 )

to.endeao. Nwtmb-.

Remonftrantie van den Bailüu van ZuytHollandt.

Van Vonniflen gegeven in pra;juditie van denlrapoft,te conftkuerenReformant tor koften van 't Landt.

Proces voor de Confiftorie van Leuven by de Stattn aengenomen.

Rapport op de vier Poincten, omme de Vaert te

veren fyne vacatiën ende gefchrifte, ende van dien by den voornoemden Ontfanger betaeldt werden, midts hem gevende by den Griffier Recepiffe van de betalinge.

- Gehoort by de voornoemde Staten de Remonftrantie haerluyden ghedaen van wegen van Jo-! ris van der Linde Bailliuw van Zuydt - Hollandt, ende gefien het Vonniffeby Mannen van de Hooge Vierfchaer van Zuydt-Hollandt,gegeven den fesden der voorfz Maendt November, tot voordeel van eenen Jan Boeyenfzvan Wafpyck , die geabfolveert is van de boeten daer inne hy vervallen was, als het Placaet van den Impoft gecontravenieert hebbende, midts by hem doende Eedt, &c. hebben geconcludeert dat den Bailliuw van het felfde gewysde, ende alle anderen die van gelycken gewefen fullen worden, hem conftitueren fal Reformant ien den Hove van Hollandt, ende de Staten fullen het Proces voor hem aennemen.

• Hebben de voornoemde Staten voorts verklaert, tot 's Landts koften aen te nemen voor Geertruyt Dircks, Weduwe van Mr. Gerrit Hugenfz, Appothequer tot Delft, het Proces haer gemoveert voor de ConfiftoriedesUniVerfiteyts van Leuven , by Jacques Garet, en fijn Soon Goedefroy Garet, Student tot Leuven.

De voornoemde Gedeputeerden van de fes Steden, hebben tegens den felven dage rapport genomen op de vier Poincten, ende Ap-

P°-

Sluiten