Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 531 )

poftillen daer óp geftelt by mynen Heere den Prince van Orange, Stadhouder van Hollandt, beroerende het verleggen, ende oock maken vanv de Vaert op de Swaluwe; ende verfochten datc die van Dordrecht middelertydt fouden conci-i pieren Ordonnantie, omme ordre ende regel te ftellen tegéos de oTfgeregeltheydt van de Schippers , die in het voorfchreve Veer over ende weder over varen fouden.

Op de Requefte van Adriaen Florifz vam Kuyl, Impoftmeefter van Schoonhoven * de Anno vyfthien hondert negen en vyftigh, verfoeckende quytfcheldinge van hondert ponden van veertigh grooten ; is geconcludeert dat de Staten , omme redenen in de Requefte gefteldt; ende gehoort het rapport van den Burgemeefter van der Gouda, Jan Dirck Thoenfz, verklarende het aengeven van den Suppliant waer te zyn, hem quy tichelden de van de voorfz hondert ponden, de fomme van vyf en twintigh ponden, Ordonnerende den Ontfanger Aernout Coebel, hem Suppliant die te laten pafleren in reeckeninghe > ende betalinghe van iynen beloofden pachte.

Op de Requefte van die van Absrecht, verfoeckende dat eenige Poorters van Delft, gebrüyckende Wooningen ende Landen buyten de Stede gelegen, mede fouden contribüerer in de gemeene Ommeilagen van Absrecht, ofte dat hem Suppliant quytfcheldinge gedaen foude worden ter fomme van is verklaert km

beat patientiam tot de nieuwe Verpondinge.

LI 2 Dagh

1500.

g.endeiOt Novemb. erlèggèn p deSwaïwe.

Juytfcheliinge geiaen den [mpoftmeeltervanSchoonhoven.

Requeft» van die van Absrechu

Sluiten