Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 53*;

TjTfJO.

a. Dee.

J3« Z>"'

Defroyement en Schenckagie gedaen aen denCapiteyn van de SpaenfcheKnechten.

ïag. 98. "

Laft aen^ Coebel ge. geven, om vandenCa-j teyn te recouvreren ' <te Ordon-

Koninghlycke Majefteyt, by de voornoemde Staten op den voorfz Turf geftelt; wel - verftaende, indien de Turfvoerders konnen bewyfen den Turf in Hollandt gelevert te hebben , dat hen haerluyder geit gereftitueert fal worden.

Den 13. December 1560.

IS gerefolveert den voornoemden JuliaenRomero, Capiteyn van de voorfchreve Spaenfche Knechten, leggende in den Briele, Geervliet, &c. te defroyeren in de Herberge ten Huyfe van Marie Volfen, ende hem te doen convoyeren buyten den Hage, by Jan vander Merffche en Adriaen Ozierfz, Deurwaerder; te weten, Jan vander Merffche tot de Maeslandtfche-Sluys toe, ende Adriaen Ozierfz tot den Brielle, Sommersdyck ende elders, daer den Capiteyn voornoemt hem fal ghelieven te vinden, omme te vereyfïchen wat gebreck van Vieluaille allomme welen magh, ende hem Capiteyn voornoemt van ftonden aen prefent te doen by den Ontfanger Mr. Aernout Coebel, i/an vyftigh Goude Kroonen, ende voorts hem aeloven te volkomen de beloften van de fchenc-, cage van een Gouden Kettingh, te leveren foo vanneer de voorfz Knechten ge-embarqueert ouden zyn om na Zeelandt, en confequenteyck naer Spaingnen te reyfen.

Den voornoemden Ontfanger Aernout Coe>el foude van den voorfz Capiteyn recouvreen Copie van de Ordonnantie, op het verkoo-;

pen

Sluiten