Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I46 GENEES' HEEL» EN VROED - KUNDIGE

de fistulbehandeling, als voorgemeld voortduurde, en tusfehen bijde de doortrekking van eenen nieuwen gewaschten draad vereischte, waar naa de volkomene geneezinge, die door toevallige omftandigheden langen tijd vertraagde , eindelijk gelukkig en volkomen bewerkt wierd, in oftober des voorgaanden jaars.

Ik zal, ten einde een volledig, en zoo veel mogelijk, duidelijk denkbeeld te geeven van de ongunftige omftandigheden, ter behandeling dezer moeijelijke aarsfistul, de plaats der dubbele uitwendige openingen, en afftand van den anus, volgens eene voor mij leggende [afteekening, opgeeven; terwijl ik de overige, verzeilende omftandigheden, onderwijlen de geneezinge, voor des kundigen niets bijzonders leerzaam bevattende, zal agterwegen laaten.

De bovenfte en oudfte fistulöpening, fchuin boven en buitenwaards den anus, op, en in, de bil, had van den rand der anus, eenen afftand van 1 duim * lijnen rijnl. maat. — De laagfte, en laatst, (onderwijlen het gebruik van' voorgemelde fmeerpotten) ontftaane fistulöpening, fchuin benedenwaarts, aan het laagfte gedeelte der bil, was 6 lijnen onder de voorgemelde, een duim van den anus verweiderd, opwaards gemeenfehap oeffenende, of gelijk bij onderzoek bleek, ont-,

fprui-

Sluiten