Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=5 . AAN ONTFERMERS. O, uw hart zal 't loon u geeVen, Dat de deugd haar telgen biedt, Waar gij imraer fchoone vrugten Van uw zorg en liefde ziet I

Dan zal deugd haar werk bekroonen;

Dan lagcht zij u minlijk aan, In elk fpruitje, dat gij pkmttet,

Dat uw zorg mogt gadeflaan.

Telgjes, daar de ftorm meé fpeelde, Vrugten, die gij rijpen deedt,

Zijn hoe zalig dit te aanfchouwen! —

Zijn door u verlost van leed,

Hier zult gij den wellust fmaaken, Dien het mededoogen fchenkt:

't Englenlagchje fiere uw wangen Tot de dood u fpade wenkt!

Sluiten