is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerzame praat-al.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 223 >

deze 'wondermannen maakten zich alles ten nutte, uit ringen, bekers, edele gefteenten, water, helmen, fpiegels, kristal, fleutels, meel, fteenen, lauriertakken, zeeven,ezelskoppen, nagels van kinderen, pijlen, waschroeden, hout,

vuur en rook wisten zij te voorzeggen. Julianus,

de afvallige, gebruikte de allergruwlijkfte middelen tot zijne toverijen, als de harten, levers en longen van zwangere vrouwen en kinderen; en dit ging ten tijde van jamblichus , een leerling van porpiiyr ius, zover, dat men menfchen vermoorde, om hunne zogenoemde edele deelen tat de magie te gebruiken. —— Daar na begon men te gelooven, dat hier • toe een verbond met den duivel nodig ware, dit is eigenlijk de magie, die toverij genoemd wordt. Augustinus maakte in den jaare 410 het eerfte gewag van een verbond met

booze geesten en van de nagtelijke famenkomften. Ook

was men zeer genegen aan de mooglijkheid van b.'jllaap met de geesten te gelooven; men noemde de geesten, die in manlijke gedaante liefde gepleegd hadden incubi, die in vrouwlijiefuccubfi men vindt bij alle fchrijvers,.die hier over rede. uen, tot o. de vries, toe, die te Utrecht 1700 geftorven is, voorbeelden van zulke duivelfche fnoepreisjens. .

Doch wij wilden geen -historiesch verhaal geven. Alleen

dit nog, tot een ftaalrjen van de Jigtgeloovigheid der menfchen. In den jaare 432 verdronken eenige duizend jooden in zee, door welke een valfche m e s s i a s hen beloofde door te voeren. —— De ftraffen die men in 't vervolg aan zulke

bedriegers heeft uitgeoefend, waren verfchriklijk. ■ Ons

Nederland heeft mede, in die tijden van. domheid, brandftapeis voor toveraars en waarzeggers opgerigt. Te Amfteldam is in den jaare 1555 eene onnoosle meid, genoemd meins ■van pur merend ten vuure gedoemd, over een' gewaanden omgang met den duivel. — De hairen rijzen te berge als men denkt aan de wreedheden, die in Europa op het begin Van de. zestiende eeuw zijn uitgeoefend. •

Oü-