is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen van den graave van Ferrieres-Sauveboeuf, in Turkye, Persië en Arabië, van 1782 tot 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

433 Gedenkfchriften der Reifett

vensbehoeften voor hunne hoofdftad aanvoer-* denj maar de Graaf van Choifeul ■ Gouffier zal nooit verkrijgen, dat een fchip van Marfeille zijne waaren regelregt naar Anapa voert, hetwelk men dan zou kunnen beftempelen met den naam van de vrije vaart op de Zwarte Zee te hebben.

EENENVEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Vredes voor/lagen van de zijde der Turken gedaan. Onregt den Heer de Brintano, Fransch Officier , in Ziveedfchen dienst overgegaan, aangedaan. Gevaarlijke raad, dien men aan de Porte kan geeven. Te vreezen gevolgen van eenen nieuwen Veldtogt. Slot van het werk.

3L3e Turken, wars van den Oorlog door de geleden rampen in den laatften veldtogt, deeden aan de beide Keizerlijke hoven voorflagen van vrede, de trotschheid vergeetende, welke hen in hunnen vóorfpoed onhandelbaar maakte, zonden zij zeiven hunne afgevaerdigden naar Tas ft, om

de