Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 23

gemakkelijk vooruitzien , wat hun lot zal zijn. Cl) Daar zij van de heerfchende partij met La Fayette en Rochefoucault, met Barnavc, Vaublanc en Dumas (die toch ongelijk beter waren, dan zij) in eene linie gefield worden, zo zullen zij ook met hun een gelijken uitgang hebben. Dit ligt in de natuur der zaak. Wat zij uitvoeren willen, moeften zij door Sans-culotten uitvoeren; maar niemand, die zijn arm tegen de Jacobijnen opheft, kan op dezen zelfs maar voor éénen dag met zekerheid rekenen, en het is daarom onbegrijpelijk, hoe Felix Wimpfen, die zig onlangs tot een kampvegter der Antijacobijnen te Caen opgeworpen heeft, kon hopen, dat hij beter flagen zou, dan de eens aangebeden La Faycite, of de op zigzelven en zijne linietroepen zoo ftout en

vast zig verlatende, Dumouriezk Nieuwe

ondervindingen zullen fpoedig genoeg bevestigen, 't geen ouder ondervindingen ons reeds hadden moeten leeren. Ik herhaal het; het is zo, omdat het niet anders zijn kan. Jacobijnen en Sansculotten zijn Correlata, die elkander niet kunnen misfen ; zonder deze konden gene niet de willekeurigfte dwingelandij uitoefenen , zonder gene konden deze niet het fouvereine volk zijn. Men

kan

CO Het is bekend, dat de Guillotine een einde gemaakt beeft aan bet leven van Bnsfit, Guadet en Qenjmné, en de anderen, hier ger.o.-md, vogelvrij verklaard zijn. Uitgever.

B 4

Sluiten