Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

ijdelheid, met één woord , het jongelingskarakter (3), door Horatius zoo meesterlijk gefchilderd, en 't welk de Franfchen boven andere volken uittekent, dit nationale temperament (als ik het zo noemen kan) is met de Democratie volftrekt onverdragelijk. Eene goede Monarchale rcgeering kan het, zoo veel nodig is, in toom houden, ja zelfs, door een wijze leiding (4), ten voordeele van den Staat gebruiken. Maar hoe zou een volk met dat opbruifchend jongelingskarakter ooit zigzelven regeeren, zijn onderdaan en wetgever tegelijk kunnen zijn ?

Daar het derhalven niet op de Conftitutie, niet op eene monarchale of democratifche regeeringsvorm, maar op de gefteldheid van hoofd en hart, op de denkwijze, gezindheden en zeden van de inwooners eenes lands aankomt, als huisfelijke gelukzaligheid der enkelde familien, en waar duurzaam welvaren van het geheel, flegts als mogelijk zal kunnen gedagt worden; zo laten wij toch eindelijk ophouden, dat ding, 't welk men de Con-

fti-

(3) Men zie deze befchrijving van het jongelingskarakter, door Horatius, uitgelegd, en op de Fran. fchen, met diepe menfchenkennis toepasfelijk gemaakt in Girtanners Politifche Annalen 1793. Aug. n. 1. Uitgever.

(4) Is dit niet wat veel gevorderd van eene regeering, die Franfchen aan hare fpitfe heeft? En

evenwel had dit volk eens een Sully, een du Plessiï, Mornay, en Colbert enz.

Sluiten