Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUGTIGE OPEKA.

En hoe zult ge aan uw erfais dan geraaken ?

Hoe bystcr liegt,

Word ge ook de knegt,1 Wanneer de boel mogt keeren!

Dan is de wraak,

Op nieuw de zaak, Van hen, die gy zoo diep nu wilt verneêren^

Wet, Hollands Volk!

Wet dan uw doik, Niet langer op Oranje.

Hoor 't zelfbelang!

Wees wys en barg, En volg den raad des Konings van Brittanje.

Joris fchuift den raam toe. De deuren , ter regterzyde van de fchoorftecn in de Prinsfelyke Eetzaal, gaan open. De Rechtsgeleerdheid , volgen^ de oude Conflitutie, treed hervoortzy is vergezeld dior alle die zinnebeelden welke haar kenmerken; onder anderen door een menigte Rechtsgeleerden in den, ouden Jmaak. In haarerechte hand houd zy een fchaartje, zo als de beurzenfnyders pleegen te gebruiken, en haan linkerhand is vol met oude privilegiën , prerogativen , ptacaaten en dcrgelyken tuig,

@g

Sluiten