Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE TOON.E EL.

Verbeeld bet Plyn van Naaldwyk; waar op twintig Boeren vergaderen, half zat zynde, -— Weftlander Jlaat ag:er een Boom, om alles aftezien.

Dronke Boere,

J"Ioezée, Hoezee, Vivat de Prins van Oranje.

JVeJïlander fpreekt teegens van Duintje en Duivejlyntje.

Wat beduit dat geroep Duiveftyntje?

DUIVBSTYNTJE,

Dat zyn Boere, die wille leeren Exerceeren,

Westlande*. Wel dan moeite zy roepen Vivat de Vryheid,

DUIVBSTYNTJE.

Wel weet je dan nog niet Doétor, dat die domme Menïche, zig verbeelden dat den Prins B 5 va«

DERDE BEDRYF.

Sluiten