Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£6 DE HERSTELDE.

Unia.

Is het my geoorloofd voort te gaan ? Kwaad oog.

Waarom niet?

Unia.

Hoor dan.

K waad oog.

Gaarne. ,T HAaiaa a '[ Unia.

Laaten uwe gedroomde en Sembler ten hoogften beledigende gevolgen zyn wat zy willen, één van twee is waar, of dat de gevolgen voor ons gunftig of dat zy voor ons nadeelig zullen weezen.

Kwaadoog.

Zekerlyk.

Unia.

Nu, indien gunffig, dan zult gy my toeftaan dat wy niet te klaagen zullen hébben.

Kwaadoog.

.•3'jlloj -;i.:> jam esvw . :;';!abji eb 00 ■orf r;c,d Dat is zo, maar indien zy dan nadeelig bevonden worden?

Unia.

Wel nu, zo wy dan uwe voorgewende gevaarlyke werkingen van den franfchen wyn befpeuren, is immers het tegengift daar voor in gereedheid? 3. Kwaad-

Sluiten