Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

pat Gy U niet verbaast op zyn kragtdadfg fpreeken Let op de woorden op de'ftrikken en de ftreeken vv ant ik zal moedig ftaan ten koste van myn Hoofd Jin k zal my wreeken zo 'k mv trotslvk zie ontroofd Van al myn ambten en myn hooge waardigheden.

G U ï L E M U S.

Ik vreez dat Gy U nog ziet met den voet getreeden Hoe groot myn vriendenrei ook aanwiesen op deez aard Voel ik myn Heldenhart hier over tos. bezwaard, t Scheen gistren of men ligt ter zeide had bekomen van de A&e ik ftond verbaast en dagt men kan 't

niet droomen Men wilde dat ik hun die Afte zou doen zien.

B V T 1 L L U S.

Zo dit waaragtig is dan zal ik moeten vliên !... MaarzagtJ . . . neen; niets met ah Ik heb al wat gevonden

Waardoor men nimmermeer den handel kan doorgronden

Die tusfchen U en My altoos heeft plaats gehad Vreez nimmermeer myn Neef voor de een of andre ftad Schryf nog terftond Copie/n geef hen dit in handen Ln hou het flerkst 'er uit dan zyn wy vrv van fchanden, Maar wagt 't zal beeter zyn dat ik dit'zelf verrigt Ik ga terftond hier aan pas trouw op uwen pligt Eneas zal terftond hier in de zaal verfcheinen Doet al Uw angften voor dien fleren tog verdweinen Jk zal terftond dit doen} verlaat Uw op myn Woord.

A 3 TWEE-

Sluiten