Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

W UI, LE M W U L L E M S

'Wie heeft hem al die kunften geleerd? en wie heeft hem zo als een Leeuw gefchooren?

K L A A S.

Jaep Èurgérflaet leerde hem die, en onder alle 'dat het mooist was, als hy voor Vrouw Vryheid legt, nouw jy hebt het gezien, dan weet hy perfect as ien mensen een houte Zwaert in zyn eene poot, en een bosfi Zwaevelftokke in zyn andrepoot 'te houden. En wie hem gefchooren heeft, hy word 20 dikwHs gefchooren, dat het haast ontelbaar is ; doch nu het laast is hy van Joris de Koolboer gefchooren; doch Jozeph de Duitfer begrypthy heeft ïiog te veel haar; en is 'er over uit om hem nog ïens «ver te fcheeren.

WULLEM WULLEMSÏ

Wel ik zou 'er op gezwooren hebben, dat hét leen Leeuw was, en ik wil fterven als men hem uittykende, dat eyder een het zou zeggen , en zy mogten wel doen als zeeker Schilder , dieNicolaas was •genaemd, die een Hond en een Haès moest Schilderen , het 'erom de voorzichtigheid onderfchreef > daer ik nog een rymje op ken , dat aldus luit :

iWicölaas Schilderde eens een Hond en een Haas,

Maar om dat hy de kunst niet heel goed verfland', ■Schreef hy 'er by, dit is de Haas, en dit is de Hond-,

C a 2ö

Sluiten