Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

drijven van de meeste hunner Landgenooten verfoeijen. — Men houde het mij daarom ten hesten, wanneer ik onder een klein getal EngeJfchen twee goede heb kunnen vinden , want het zou onbillijk zijn indien men alk Britten , zonder onderscheid, over één kam wilde fcheeren, hoewel het zeker wenfchelijk ware, dat ze over het algemeen genomen van een beter alloy mogten bevonden worden, dan een lange ondervinding aan ons lieve Vaderland geleerd heeft , dat die goede nabuuren en voormaalige bondgenoot'en, doorgaans wezendlijk zijn.

■ 3- VER-

Sluiten