Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

van D a l e n.

Uw dienaar, Kaptein. Het is mij lief dat, ik het geluk mag hebben u te leeren kennen.

Spitfire, (met een gemaakte deftigheid?) Uw dienaar Mijnheer, wat is 'er van uw' dienst?

van D a l e n. Ik heb gehoord dar gij een Amerikaan van geboorte zijt, en in dienst van het Congres-; hoe ftaan de zaaken in dat waereldgedeelte?

Spitfire. Voordeelig genoeg. Boston is mijn geboorteplaats; ik heb nog onlangs brieven van daar gehad, met bericht dat alles wel gaat. Het Congres heeft mij verzogt om ten fpoed'iglteo derwaarts te keeren, en mij het oppercommando als Admiraal over de geheele Scheepsmacht van Noord - Amerika aangeboden. Maar ik heb die aanbieding om zekere redenen van de hand gewezen.

van D a l e n. Mag ik vraagen waarom ?

Spitfire. Om dat ik oordeel dat mijn Vaderland meer be* kwaame mannen heeft die ouder zijn, en ik, uit hoefde van zodanige bevordering een menigte vijanden zoude maaken. Ik verkies liever het bevel over één enkel Schip dan over een geheele vloot.

vanDalen. Gij denkt al te edelmoedig Mijnheer! maar het blijkt met dat alles, dat moed en bekwaamheden door uwe landgenooten gewaardeerd worden.

Spitfire. Mijn moed! daar is geen fterveling tegen opgewas* fen.

" •'• ' t) VAN

Sluiten