Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D e gelegenheid, waarbij het eerste dezer twee voorspelen is gemaakt en gefpeeld, is uit deszelfs inhoud genoegzaam kenbaar: het behoort onder die vlugtige voortbrengfcls, die, in haast vervaardigd, doorgaands weinig voor de Drukpers gefchikt zijn, gelijk het ook waarfchijnlijk nimmer gedrukt zou geworden zijn, indien de noodzaaklijkheid, om het tweede voorspel, de confusie, voor de actecrende Leden te drukken, niet te gelijk gelegenheid had gegeeven, om beide deze, ten dienste onzes Toneel-genoodtfchaps vervaardigde, ftukjens in handen der Leden (voor welken ze alleen gefchikt en gedrukt zijn) tc brengen.

*

De aanleiding tot het tweede voorspel, de confusie, zal ieder der Leden, zoowel uit den aart van hetzelve, als uit de omftandigheden, A die

Sluiten