is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§> g9o. HET ZYDEWÉE» 77

voeten, nu reeds koud , met warm water gebaad, wierd met het lancet een wyde wond gemaakt, maar 'er kwam uit de gekwetfte aders zelfs geen enkele druppel bloeds te voorfchyn : men goot kokend water op de voeten, zo dat de opperhuid 'er afï'cheide, en als toen is 'er een genoegzame ruime hoeveelheid bloeds uitgekomen, met zodanige uitwerking, dat de half dode niet alleen weder levendig, maar ook naderhand gelukkig genezen wierd.

Van Helmont (f) heeft tot heesch wordens toe gefchreeuwd, dat de bloeddorftige Moloch op de leerftoelen der Geneeskunde geplaatst was , en heeft vohirekt alle aderlating in deeze ziekte veroordeeld, hy heeft gewild , dat men het vyandige zuur, dat in het ribbenvlies en de tusfchenribbige plaatzen zat, het geene hy den doorn van het zydewe'e noemde > uittrekken ofte verbeteren zoude , en het bloed tot het leven nodig zoude {paren, hy heeft gelooft, dat hy zodanige wonderwerken konde doen met de fchamelheid van een Hert of otier tot poeder gebragt, hetfapvan wüde Cichore'e, wilde flaapbol bloemen, en meer andere: en wei vooral, met Bockken bloed, te weten, indien de achtcrfle pooten aan de hoornen gebonden zyde, de teelballen van het levendig dier wierden afgefneden , en het tot de dood toe uitlopend bloed vergaderd wierd , het welk daar na gedroogd en door een moejelyke arbeid tot poeder geftampt , dit edel geneesmiddel tegen het zydewée voortbragt. hy heeft intusfchen ter goeder trouw te werk gegaan, want het geneesmiddel dat hy andere aanprees, heeft hy in zyn eigen lichaam beproeft, want hy befchryft in hetzelfde hooftdeeltje zyn eige ziekte, en het blykt genoeg uit zyne eigene woorden, dat het zydewée door deeze geneesmiddelen niet is ontbonden, maar eerder tot een gevaarlyke ettering is overgegaan. Ta, uit de Vooneden , welke zyn Zoon Franciscus

Mer-

(ƒ) Videatur Capitulura , quod adfcribitur pleura farens» pag» 217. &c.

K 3