Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN VEELVULDIGE GHEELZUGT. 237

wyze der kanker aangedaan gevonden wierd. maar waarom , en in welk geval eene langdurige gheelzücht de verharding der lever verzeld, is 918. uitgelegd.

94-7- \Y7'aar uit blykt, dit kwaad door zyne teW kenen gekend zynde (94.6.) zeer zagt te moeten behandeld worden , en bynaar nooit te worden genezen.

Wanneer 'er over de knoestachtige verharding gehandeld wierd, heeft het gebleken , hoe groot de moeielykheid is der genezing, ook op die plaaizen, alwaar men 'er met de handen by kan komen, en bettingen, wryvingen en berokingen kunnen in 't werk gefteld worden: te gelyk heeft het gebleken, hoe grote voorzorg 'er nodig is, om te bepalen , of men de geneeswyze moet in 't werk ftellen j aangezien 'er zo grote vrees is in de verharding , vooral in de verouderde, op dat dezelve niet tot de kanker overgaat, het is dus klaar, dat men de grootfte voorzichtigheid moet gebruiken , om zodanige ziekte te behandelen , en dat die alleen zeeker zyn, welke zonder fcherpheid, zonder vermeerdering der loop der vochten, de ontbindende kracht uitoeffenen , waarvan reeds te voren gezegd is. maar het blykt tevens ook , dat door zodanige middelen de begonne verharding in de ingewanden, kan te boven gekomen worden, maar niet genoegzaam zyn om de zeer harde en de bynaar fteen geworde verharding der lever, weggenomen worden, waarom ook Galenus (0 ) zegt : maar de verhardingen der lever beginnende, hebben wy zoel dikwils genezen, maar ik heb de verouderde nochte zelfs kunnen genezen, nochte ik en ken geene die het zoude kunnen, want alle dusdanige aangetaste vervallen m de waterzucht, maar zeer veele leven lang , maar veele

heb

(\o) Lib. II. Method. Medench ad glaucon. Cap. VIL Charter, Tom. X. pag« 380.

Pg 3

Sluiten