is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§. 993- 994- rT GRAVEE L. 445

kn , door welke deeze ziekte van het kolyk en darmpynen zak kunnen onderfcheiden worden: als ook dat de afgang zelden in 't graveel zo hartnekkig verftopt is, maar gemakkelyk voor verzachtende klyfteeren wykt.

. Celfus (f{) heeft vry wel de kentekenen der aangedane nieren by een vergaderd: indien de heupen zeer doen , en het geene tusfehtn deeze en hoven de fchamelheid is , en ,er dikzvervige op" ruspingen hy komen, fomtyds galbraking, en de uiterfte deelen koud worden , dikwervige poging tot de waterlozing, maar grote moeilykheid, en dat het geene langs daar uitgezvorpen is , gelyk is aan zvater, of rosch, of wit, maar nochtans met weinig verlichting, de afgang met veel zvinden verzeld is, is het kzvaad allezints in de nieren,

(j. 994- T~^ee2e (992-) brengen arlle de algemeene -L* oorzaken aan de ontfteking der nieren toegepast : en dus 1. al het geene de eindens der flagl aders belet door te laten ; wond, kneuzing, verzweering, dikte, langdurige nederlegging, fterke poging van het lichaam, ook een fteentje. 2. al het geene belet dat de pis in het bekken, pisleider, blaas, doorgaat, gelyk diergelyke oorzaken, als terftond opgenoemd zyn, aan deeze deelen toegepast. 3. welke met kracht het dikfte van't bloed in de pisbuizen indringen, als lopen, langdurig en fterk te paard ryden, hitte, poging, bloedrykheid, fcherpe pisdryvende middelen , venynen. 4. kramptrekkende te zamen trekking van alle die vaten, lang verblyvende.

i°. Van de algemeene oorzaaken der ontfteking, is §. 375, en volgende gefproken, alwaar ook tevens uitgelegd is, op

wat

6Q Lib. II. Cap. VIL pag. 6u-

Kkk 3