Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§. ioio. DE BEROERTE. 521

de holligheden der hersfenen en in de kast der wervelbeenderen zelve zyn van gelyken zodanige waterachtige vergaderingen waargenomen (a).

Maar aangezien deeze vergadering van zenuwwater allengskens gefchied, hierdoor groejen de toevallen langzaam, die aanduiden dat de werkingen der heisfenen gekwetst zyn, en de zieken worden door deeze, gedurende veele maanden , ja en fomtyds jaaren gekweld, eer dat de beroerte volgd : ja zy fterven fomtyds van andere ziektens , eer dat 'er zo grote hoeveelheid zenuwwater vergaderd is, dat dezelve door de hersfenen te drukken, geheel en al alle deszelfs werkingen wegneemt, daar in tegendeel, de vaten gebroken en het bloed uitgeftort zynde, meestentyds de beroerte aanftonds volgd; gelyk N°.4. van dit Hoofddeel zal blyken. waar uit Aretceus (b) aangetekend heeft van deeze ziekte, dat zy wel gewooniyk fchielyk overvalt, maar zy heeft ook fomtyds zeer lange beginzelen, zzuaarte, moeilyke beweging ,traagheid,gevoel vankoudeenz. nochtans hebben eenigegeneesktindige waarnemingen geleerd , dat fomtyds zodanige weyachtige vloejing ook vry fchielyk de hersfenen overftort, en een fchieiyk dodelyke beroerte voortbrengt, zonder dat die tekenen, in de voorftelling opgenoemd, welke een langzame vergadering in de hersfenen gewoon zyn te verzeilen , waargenomen zyn. Wepferus (c) heeft in de holligheid van het bekkeneel, van een gemeen, maar verftandig man , vier-en-zestig jaaren oud, door een hard en daaglyks werk, de kost winnende , na dat hy de geheele morgen de zelfde in werken en woorden was geweest als te voren, fchielyk tegen de middag door eene beroerte geftorven , eene overvloedige weyachtige zamenvloejing tusfchen het dikke en dunne hersfenvlies, tusfchen dit en de hersfenen , in de holligheden der hersfenen , en vooral in de vierde holligheid ,

'* on-

00 Vide Loca Wepferi modo citata.

0^ Morb. Dinturn. Lib. I. Cap. VII. pag. 35.

00 Hiftor. Apopledt. pag. 428.

Deb.de Deel> Vvv

Sluiten