Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?I )

bijzondere tijtets zal bevatten, kunnen wij vooraf niet verzekeren ,• alleen zullen wij trachten , zoveel mogelijk, eenige evenredigheid in V oog te houden $ in altoos het nuttige met het aangenaame te paaren.

De vertaalingen en navolgingen in dezen bundel zijn allen uit het Fransch of Hoogduitsch; zo verre ik weet is geene derzelve nog in onze taal uitgcgeeven, dan alleen eene bloot e vertaaling van den Sophronimus van Florian, waarvan men hier eene zeer vrije navolging vindt in rijmlooze Hexameters , die al te veel onderfcheid heeft met eenè bloote vertaaling, dan dat men dezelve voor overtollig zou kunnen houden. De hierbijgevoegde bladwijzer geeft bericht welke ftukken oirfpronglijk, en welke vertaald of nagevolgd zijn. In V vervolg hoopen wij ook navolgingen van de fchoonfte en belatigrijkfie ftukken der oudheid, zo wel als van die der hedendaagfche natiën te leveren

Gebruik, Bataaffche leezer, dezen bundel tot eene nuttige en aangenaame uitfpanning; deze daardoor aan u te verfchajfen was het oogmerk van den VER'ZAMELA'AR-,

IN-

Sluiten