Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. xn

Frank en Jacoba, daar ik ook gccne noodzaaklijkheid tot een -pendant zag, fehoon ik viij voorbehoud daarvan tegen het geëerd publiek als Boekverkooper te mogen fpreeken — en ziedaar, valt mij, ik durf niet net te bepaalen bij welke gelegenheid, een onderwerp in voor een diergelijk /luk: Charlotte van Bourbon — Of het mij in de ontwikkeling bevallen zal, zo als mij nu de chaos voldoet , weet ik niet; maar zo het mij niet fmaakt, zal ik het f likje fhuis houden, en met Ada aan de vergetelheid en de vernietiging toewijden. Sedert lange heb ik afgezien van een boek te maaken om een bock te maaken — dit zij ter gerust/lelling van mijne vrienden , die, of uit liefde , of uit ontferming , of om andere redenen, mijne kinderen , als zij bij het publiek te vondeling gelegd zijn, inneemen. — Ik beveel dus het ongebcorne wel * 3 zeer

Sluiten