Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o De DOGGERBANKERS,

Die't brave zieke volk, met roem, hunn'byftandbieden, 'k Heb niets om roem gedaan, zy eifchen ook geen' lof. Spreek van uw kindren ftraks met my alleen op 't hof. Bewust hen wel te doen... Dit zal my best beloonen! kees vertrekt.

adelhart.

Myn zoon! in wien ik zie dat zo veel deugden wonen, In Wien de heldenmoed, met eenen zagten aart, En met menschlievendheid zo heerlyk is gepaard', Gy hebt ons overtuigd, de Hemel zy geprezen! Dat zelfs in't ruwst beroepde mensch pryswaard'kanwezen; Dat veldheer, en foldaat, elk in zyn' rang, met recht, Een edel mensch kan zyn, hoe woedende in't gevecht: En dat, fchoon zeeliên meest den naam van woestaarts dra Een zeeman, van wat rang, de harten kan behagen. CSen» LTw moeder was met my tot noch toe hoogst bevreesd, Dat gy in uw beroep wat woest zoud zyn geweest; Maar nu we ons op uw komst zo gunftig zien bedrogen, En gy 's volks liefde wint, is al die vrees vervlogen. eduard.

Myne ouders! inderdaad, ik ben het niet alleen Dien we in den dienst des lands hetdeugdfpoorzien betreen. Waart gy flechts op de vloot, gy zoud 'er honderd vrinden Van deugd, van matigheid enheldenyver vinden; Gy zoud daar helden zien die de eer van Neêrlands ftaat Die de eer van Amfterdam, met kracht ter harte gaat. Het zy u thans genoeg, dat zy die my verzelden Den aart u deeden zien der Doggerbanker helden.

Is

Sluiten